Jump to Navigation

Batch: 2015

Rahul Brama
takshan69@gmail.com
Ranjan Jyothi Sarma
ranjanjothisarma@gmail.com
Roktima Tamuli
Roktima@mails.bicpu.edu.in
Sangram Keshari Sahu
sangramsahu15@gmail.com
Surabhi Lata
surabhilata94@gmail.com
Susmita Chowdhury
kowshani30@gmail.com
Tamizh Mathi.B
tamizhmathibaktha@gmail.com
T Sayamruti Panda
aditi.priyadarshini28@gmail.com
Vishakha Gupta
vishakha119@gmail.com

Batch: 2014

Zaved Hazarika
zavedhazarika93@gmail.com
Aditya Dahale
adityadahale12@gmail.com
Monalisa Hota
monalisa6hota@gmail.com
Munira
munirapcu@gmail.com
Netrika
netrika1994@gmail.com
Amresh Mohanty
amreshmohanty92@gmail.com
Ashok. S
ashokji.s02@gmail.com
Ashish Yadav
catchashishyadav@gmail.com
Azitha Begum.M
azitha5@gmail.com
Bhagya. E
mani.bhagya11@gmail.com
Bindi Kannan
bindikannan963@gmail.com
Bismi Antony
bismiantonym@gmail.com
Hussain
hussainpcu@gmail.com
Milind Hajare
hajaremilind1@gmail.com
Naga Sailaja. A
anssailaja@gmail.com
Pranav Milind Kurode
kurodepranav@gmail.com
Pranavathiyani. G
pranavathiyani@gmail.com
Prerana Dash
prerana67285@gmail.com
Ram Chandra Panigrahi
rkcpanigrahi@gmail.com
Riya Roy
royriya2111@gmail.com
Swarnabha Mitra
saarnavamitra@rocketmail.com

Pages

Calendar

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
June 2023