Jump to Navigation

Batch: 2019

Subhashree Subhasmita Nayak
ssnayak167@gmail.com
Research Supervisor: Dr. R. Krishna
B Susmida Seni
sushmabalakrishnan.97@gmail.com
Research Supervisor: Dr. M. Suresh Kumar
Ummul Halilunnisa M
haliummul@gmail.com
Research Supervisor: Dr. B. Syed Ibrahim
Kajal Abrol
kajalabrol28@gmail.com
Research Supervisor: Dr. R. Amutha
Priya Prakasam
priyaprakasam30@gmail.com
Research Supervisor: Dr. B. Syed Ibrahim
Bikashita Kalita
bikashita@gmail.com
Research Supervisor: Dr. S. Mohane Coumar
Lukkani Laxman Kumar
laxmankumark6@gmail.com
Research Supervisor: Dr. A. Murali
Amrendra Kumar
akdangi343@gmail.com
Research Supervisor: Dr. P.T.V. Lakshmi
Dahrii Paul
dahriipaul@gmail.com
Research Supervisor: Dr. V. Amouda
Aravind M
arvindtech7@gmail.com
Research Supervisor: Dr. R. Amutha
Tulsi
tulsiyadav0893@gmail.com
Research Supervisor: Dr. Dinakar R. Ampasala

Batch: 2018

Aishwarya Swain
aishwaryaswain12121995@gmail.com
Research Supervisor: Dr. Archana Pan
Anbumani V I
anbumanivelmurugan@gmail.com
Research Supervisor: Dr. Dinakar R. Ampasala
Barsha Kalita
barshakalita@gmail.com
Research Supervisor: Dr. P.T.V. Lakshmi
Brindangnanam P
astra.bioinfo15@gmail.com
Research Supervisor: Dr. S. Mohane Coumar
Chandra Jyoti Singha
chandrasingha95@gmail.com
Research Supervisor: Dr. R. Krishna
Kondapuram Sree Karani
sreekaranireddy@gmail.com
Research Supervisor: Dr. S. Mohane Coumar
Lakshmi Priya P
p.lakshmipriya.k@gmal.com
Research Supervisor: Dr. Dinakar R. Ampasala
Mahesh Samantaray
mahimaheshsamantaray444@gmail.com
Research Supervisor: Dr. R. Amutha
Satya Ranjan Singh
rockingsatya21@gmail.com
Research Supervisor: Dr. A. Murali
Selvapriya
priyaselva500@gmail.com
Research Supervisor: Dr. M. Suresh Kumar
Savita Kumari R
savitaajangra@gmail.com
Research Supervisor: Dr. R. Krishna
Shilpa Sri Pushan
shilpasripushan@gmail.com
Research Supervisor: Dr. R. Amutha
Vigneshwar Suriya Prakash S
vsuriyaprakash6@gmail.com
Research Supervisor: Dr. V. Amouda
Jyotilipsa Mohanty
jyotilipsamohanty2408@gmail.com
Research Supervisor: Dr. A. Murali

Batch: 2017

Anil Kumar Baidya
anilbioinfo1995@gmail.com
Research Supervisor: Dr. Basant K. Tiwary
Karamveer
karamveerverma37@gmail.com
Research Supervisor: Dr. Basant K. Tiwary
Sayamsmruti Panda T
sayamsmruti@gmail.com
Research Supervisor: Dr. Basant K. Tiwary
Athira C R
athirarajeev@gmail.com
Research Supervisor: Dr. Archana Pan

Batch: 2016

Amaresh kumar Mohanty
amreshmohanty92@gmail.com
Research Supervisor: Dr. M. Suresh Kumar
Alok Kumar Pandey
alokpandey1202@gmail.com
Research Supervisor: Dr. B. Syed Ibrahim
Priya Singh
priyasaingh6734@gmail.com
Research Supervisor: Dr. B. Syed Ibrahim
Aiswarya Jayaprakash
aiswaryabioinfo@gmail.com
Research Supervisor: Dr. P.T.V. Lakshmi
Rishi Kumar
rishikurrey@gmail.com
Research Supervisor: Dr. P.T.V. Lakshmi
A Naga Sailaja
anssailaja@gmail.com
Research Supervisor: Dr. Dinakar R. Ampasala
Jyoti Prava
pravajyoti7@gmail.com
Research Supervisor: Dr. Archana Pan
Raja Rajeswary
rajitbio@gmail.com
Research Supervisor: Dr. P.T.V. Lakshmi
Dheebika K
dheebika@mails.bicpu.edu.in
Research Supervisor: Dr. M. Suresh Kumar
Abhijeet Roy
abhijeet@bicpu.edu.in,
Research Supervisor: Dr. P.T.V. Lakshmi
Pranavathiyani G
pranavathiyani@gmail.com
Research Supervisor: Dr. Archana Pan

Batch: 2015

Abhijeet Roy
abhijeetroy.bot@gmail.com
Research Supervisor: Dr. P.T.V. Lakshmi
Faizan Ahmad
faizan.res@pondiuni.edu.in
Research Supervisor: Dr. P.T.V. Lakshmi
Elakkiya
elakkiyaelumalai@gmail.com
Research Supervisor: Dr. M. Suresh Kumar
Joshi Bhrugesh
---@gmail.com
Karunakaran
---@gmail.com
Research Supervisor: Dr. B. Syed Ibrahim
Guneswar Sethi
guneswar29@gmail.com
Research Supervisor: Dr. R. Krishna

Batch: 2014

Sampathkumar
sampatbiotech@gmail.com
Research Supervisor: Dr. Dinakar R. Ampasala
Manikandan J
jmanibicpu@gmail.com
Research Supervisor: Dr. R. Krishna
Fellowship: UGC-RGNF-OBC
H.Lalremmawia
remmoya@gmail.com
Research Supervisor: Dr. Basant K. Tiwary
Chandan Kumar
---@gmail.com
Research Supervisor: Dr. P.T.V. Lakshmi
Davindar Kaur
---@gmail.com
Parmanand Pandey
---@gmail.com
Naorem Leimarembi Devi
leimarembi@gmail.com
Research Supervisor: Dr. V. Amouda
Mathavan M
mathavanbioinfo@gmail.com
Research Supervisor: Dr. V. Amouda
Fellowship: Rajiv Gandhi National Fellowship

Batch: 2013

Krishna Kant Gupta
kkgupta.gupta2@gmail.com
Research Supervisor: Dr. R. Krishna
Fellowship: DBT JRF 2016
Muthukumaran. R
kumaranbioinfo@gmail.com
Research Supervisor: Dr. R. Amutha
Hari Krishna Kapa
-
Research Supervisor: Dr. M. Suresh Kumar
M. Ramya Chandra Charles
-
Research Supervisor: Dr. S. Mohane Coumar
Vijaykumar Pillalamarri
---@gmail.com
Thippana Mallikarjuna
---@gmail.com
Hemant Arya
arya.hemant2009@gmail.com
Research Supervisor: Dr. S. Mohane Coumar
Fellowship: UGC Rajiv Gandhi National Fellowship - SRF

Batch: 2012

Safiulla Basha Syed
safi742@gmail.com
Research Supervisor: Dr. S. Mohane Coumar
Pragna Lakshmi T
pragnapcu@gmail.com
Research Supervisor: Dr. R. Krishna
Fellowship: DBT-IPLS
Hanumanthu Vankodoth
hanumank205@gmail.com
Mohammad Imran Shah
mo.imranshah@gmail.com
Ram Vivek Makkuva
ramvivek_makkuva@yahoo.com
Research Supervisor: Dr. G. Narahari Sastry
Fellowship: DBT - BINC
Shanmugha Valli. S
shavuthshan@gmail.com
Chetan Kumar Meena
meenachetankumar@gmail.com
Research Supervisor: Dr. A. Murali
Vikrant Kumar Sinha
vik.nid13@gmail.com
Research Supervisor: Dr. M. Suresh Kumar
Vivek Kumar Singh
vivekiids@gmail.com
Research Supervisor: Dr. S. Mohane Coumar
Mohd Babu Khan
mmbk.bioinfo@gmail.com
Research Supervisor: Dr. Dinakar R. Ampasala
Sapam Tuleshwori Devi
tuleshworisapam@gmail.com
Research Supervisor: Dr. Dinakar R. Ampasala
Anjana Rajendiran
anjana@mails.bicpu.edu.in
Research Supervisor: Dr. Archana Pan
Christian Barathi. A
christian@mails.bicpu.edu.in
Research Supervisor: Dr. B. Syed Ibrahim
Mohd Wahab Khan
mohdwahabkhan@gmail.com
Research Supervisor: Dr. A. Murali
Chemmugil. P
chemmugil@gmail.com
Research Supervisor: Dr. P.T.V. Lakshmi

Batch: 2011

Bhagath Kumar Palaka
bhagath.palaka@gmail.com
Research Supervisor: Dr. Dinakar R. Ampasala
M.S. Srikanth
abc@abc.com
Research Supervisor: Dr. Akhilesh Pandey
Yellamanda Vadlamudi
abc@abc.com
Research Supervisor: Dr. M. Suresh Kumar
Mr. Adigopula L. Narayana
-
Research Supervisor: Dr. R. Krishna
Mr. Srinivas M
---@gmail.com
Ms Apeksha Sahu
sahuapeksha@gmail.com
Arindam Atanu Das
arindam@bicpu.edu.in
Research Supervisor: Dr. R. Krishna
Pradeep Kumar Yadav
yadavpradeep755@gmail.com
Research Supervisor: Dr. B. Syed Ibrahim
Nivedita Rai
bioinfonivedita@gmail.com
Research Supervisor: Dr. R. Amutha
Yallamanda Vadlamudi
yalamanda244@gmail.com
Research Supervisor: Dr. M. Suresh Kumar
Nidhi Rani
rnidhi13@gmail.com
Research Supervisor: Dr. P.T.V. Lakshmi
Dharmendra Kashyap
kashyapdk97@bicpu.edu.in
Research Supervisor: Dr. Archana Pan
K. Kasi Viswanath
kvisubiochem@gmail.com
Research Supervisor: Dr. Dinakar R. Ampasala
Sailu Sarvagalla
sai.ktp@bicpu.edu.in
Research Supervisor: Dr. S. Mohane Coumar
Fellowship: DBT- BET- SRF
Ikrormi Rungsung
ikrormi08@gmail.com
Research Supervisor: Dr. R. Amutha
V. Saravanan
brsaran@gmail.com
Research Supervisor: Dr. P.T.V. Lakshmi
Fellowship: DBT- BINC JRF
Amit Kumar
amit.kumar@bicpu.edu.in
Research Supervisor: Dr. R. Krishna
Subhomoi Borkotoky
subhomoi.bk@gmail.com
Research Supervisor: Dr. A. Murali

Batch: 2010

Babylakshmi Muthusamy
-
Research Supervisor: Dr. Akhilesh Pandey
N. Raja Sekhar Niruyogi
---@gmail.com
Research Supervisor: Dr. Akhilesh Pandey
Shyam Mohan. P
---@gmail.com
Nishith saurav Topno
ntopno09@gmail.com
Research Supervisor: Dr. R. Krishna
Fellowship: UGC Rajiv Gandhi National Fellowship
S.Buvaneswari
buvanisuriya@bicpu.edu.in
Research Supervisor: Dr. Archana Pan
P.Manivel
manivel@bicpu.edu.in
Research Supervisor: Dr. R. Krishna

Pages

Calendar

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
March 2023